Välkommen till Ekelunds Gårds E-shop

Vi vill genom vårt arbete samla goda produkter som förenklar och förbättrar vardagen för dig, din häst och din hund. 

Sortimentet önskar vi utveckla och förändra i takt med vad vi alla tillsammans på Ekelunds Gård och i övriga Sverige, tycker vore bra att ha tillgång till.
Vi börjar med foderstillskott men här skulle också kunna finnas hjälpmedel eller "bra-att-ha-grejor".
Kanske hamnar här en och annan "vill-ha-grej" så småningom också?  

För information om befintliga produkter, eller om du har förslag på nya kompletterande varor, kontakta Anette Elleus.

NYHET!
En ny unik kombinationsprodukt framforskad av veterinärere för den hårt tränande och tävlande hästen.

Ledprodukter från Evavet för den tränande hästen.

NYHET!
Med sitt breda användningsområde är Warendorfsalva den perfekta produkten att ha i stallapoteket!

Primero TOTAL, ett spannmålsfritt energi- och fiberrikt foder, lågt i stärkelse och utan tillsatt socker

Fodertillskott för hästens välbefinnade .

Varför använda kosttillskott för din hästs leder? Conquer 200 Pro och Chondrogen 100 Pro

Ledens fysiologi

Leden består av ledkapsel, ledbrosk, senor, ligament och ben. Ledens funktion är att fördela och utjämna det tryck som uppstår när hästen rör sig. Ledhålan är utfylld av ledvätska som består framför allt av hyaluronsyra, en sockermolekyl som ger vätskan dess segflytande konsistens (hög viskositet). Hyaluronsyrans egenskaper bidrar till stötdämpning och smörjning av leden. 

Ledinflammation
Ledinflammation (osteoartrit) är den vanligaste orsaken till hälta hos häst. Benämningen osteoartrit används även synonymt till artros och broskskada. Ledinflammationen startar oftast i ledkapseln och leder så småningom till nedbrytning av ledbrosket, förtjockning av ledkapseln, inflammerad ledvätska och benpålagringar i och runt leden. Vid belastning ger inflammtionen upphov till smärta.

Ledinflammation är en sjukdom där tillståndet utvecklas långsamt och försämringen sker gradvis, vilket slutligen leder till ledsvikt. 
Vid en inflammation frisätts nedbrytande enzym från brosket och ledkapseln. Ledvätskan och ledkapseln blir inflammerad och så småningo bryts beståndsdelarna i brosket ned. Det underliggande benet kan reagera med att bilda mer ben och blir stumt. Ledbrosket kan inte svikta lika bra mot det stumma benet och små frakturer kan bildas i övergången mellan brosk och ben. Vid en större skada har brosket svårt att reparera sig.

Ledinflammationer kan drabba hästens alla leder men kotled, framknä och has är vanligt drabbade. Symtomen är varierande grad av hälta, värme, stelhet, gallor och försämrad rörlighet. 

Uppkomst
Den vanligaste orsaken till ledinflammation på häst är att leden, utsätts för onormala påfrestningar exempelvis överträning. Men även vid normal användning av en led som är försvagad av t ex. en fraktur. lös benbit, vrickning och ledbandsskada. 

Hyaluronsyra
Förekommer naturligt i höga koncentrationer i ledbrosk och ledvätska hos djur och människa. I ledbrosket bildas hyaluronsyra av broskcellerna och i ledvätskan av ledkapselcellerna och utgör där en viktig komponent för ledens normala funktion. 
Hyaluronsyra har en rad naturliga egenskaper i leden, bland annat:

  • smörjande funktion av ledbrosk och ledkapsel
  • verkar stötdämpande för ledens olika strukturer vid belastning
  • främjar transport av näringsämnen och slaggprodukter till och från ledbrosket


Varför ska man ge hyaluronsyra varje dag? 
Då hästen tränas och tävlas hårt, kan det uppstå mycket små skador i ledens strukturer (som bara kan mätas på kemisk nivå). Ledvätskan kan brytas ned och bli tunnflytande. När hyaluronsyra ges i munnen eller i fodret tas det upp via tarmen till blodet. Via blodet når hyaluronsyran leden och fäster där på specifika receptorer i ledkapseln. Ledkapselcellerna stimuleras att bilda ny hyaluronsyra och på så sätt främjas ledens normala funktion. Stötdämpningen och den smörjande funktionen hos ledvätskan upprätthålls därmed. 

Hyaluronsyra kan ges dagligen till hästen under en längre tid, t ex, under tävlingssäsongen eller efter ledbehandling. inga biverkningar förekommer vid långtidsbehandling med hyaluronsyra. 

Glukosamin och kondroitinsulfat
Ledbroskets viktiga funktion är att fördela och utjämna det tryck som uppstår vid belastning. Glukosamin och kondroitinsulfat är två naturligt förekommande molekyler i ledbrosket och som med sina egenskaper gör att brosket verkar stötdämpande. Normalt ser en långsam omsättning (nedbrytning och uppbyggnad) av ledbrosket. För den uppbyggande processen krävs glukosamin och kondrotitinsulfat som byggstenar. 

Varför ska man ge hyaluronsyra i kombination med glukosamin och kondroitinsulfat varje dag?
Naturlig förekomst av glukosamin och kondroitinsulftat minskar med stigande ålder och vid ledskada. Då hästen tränas och tävlas hårt, ökar omsättningen av broskvävnaden.
När ett tillskott av glukosamin och kondroitinsulfat ges i fodret bildas ett överskott av byggstenar och broskbildningen stimuleras. Glukosavmin, kondroitinsulfat och hyaluronsyra kan ges dagligen under en längre tid t ex. under tävlingsäsongen, eller efter en ledbehandling eller till den äldre och stela hästen. Inga biverkningar förekommer vid långtidsbehandling med kombinationspreparatet.

Ekelunds Gård är återförsäljare för EvaVet:s produkter till butiker och privatpersoner