Specialliniment

Special - Liniment/Gelenk Fluid, 500ml

  • Artnr: HÄ11

Beskrivning av artikel

Används vid akuta skador på muskler, leder och ligament samt vid förslitningsskador. Speciallinimentet masseras in på skadeområdet och ökar där genomblödningen kraftigt då den innehåller Capsicum, som har en karenstid på 96 timmar.