RIDHUSAVGIFTER

För våra elever (2-4 träningar/ månad)

Årsavgift 6000 kr.

Månadskort 600 kr. (max 1 st/ år)

10-kort 700 kr.

Engångsavgift  100 kr.

 

För externa ryttare

Årsavgift 9600 kr.

 

Vid organiserade träningar som hoppning mm 50 kr/häst.

 

 

TRÄNINGSAVGIFTER

Hyresgäster
30 min 380 kr

Ridande med ridhuskort
30 min 430 kr

Ridande utan ridhuskort
30 min 480 kr

Träningar utanför gården <3mil
30 min 530kr

> 3 mil
30 min 580 kr

 

Daniela tar i mån av tid emot hästar för ridning, utbildning och tävling. Pris efter överenskommelse.

Hon hjälper även till att rida din häst då och då om du önskar.

Även här i mån av tid och i begränsad omfattning. Hästen ska vara riden dagen innan och  framriden under 15-20 min.

530 kr.

Bokningar helst genom Facebook EKELUNDS GÅRDS AKTIVA.

Välkomna!