RIDHUSAVGIFTER

För våra elever (2-4 träningar/ månad)

Årsavgift 6000 kr.

Månadskort 600 kr. 

10-kort 700 kr.

Engångsavgift  80 kr.

 

För externa ryttare

Årsavgift 8400 kr.

Månadskort 800 kr.

10-kort 900 kr

Engångsavgift 100 kr.

Vid organiserade träningar som hoppning mm 80 kr/häst.

 

 

TRÄNINGSAVGIFTER

Hyresgäster
30 min 400  kr

Ridande med ridhuskort
30 min 450 kr

Ridande utan ridhuskort
30 min 500 kr

Träningar utanför gården <3mil
30 min 550 kr

> 3 mil
30 min 600 kr

 NYTT!

FÖR BARN/ UNGDOMAR UTGÅR 100 Kr I RABATT  TOM ÅRET MAN FYLLER 18.

DETTA GÄLLER ÄVEN OM DU ÄR HELTIDSSTUDENT:

Daniela tar i mån av tid emot hästar för ridning, utbildning och tävling. Pris efter överenskommelse.

Hon hjälper även till att rida din häst då och då om du önskar.

Även här i mån av tid och i begränsad omfattning. Hästen ska vara riden dagen innan och  framriden under 15-20 min.

550 kr.

Bokningar helst genom Facebook EKELUNDS GÅRDS AKTIVA.

Välkomna!

 Anette o Daniela