RIDHUSAVGIFTER

För våra elever (2-4 träningar/ månad)

Årsavgift 6000 kr.

Månadskort 600 kr. (max 1 st/ år)

10-kort 700 kr.

Engångsavgift  100 kr.

 

För externa ryttare

Årsavgift 9600 kr.

 

Vid organiserade träningar som hoppning mm 50 kr/häst.

 

 

TRÄNINGSAVGIFTER

Hyresgäster

30 min 330 kr

Hyresgäster är även välkomna att rida på den öppna träningen då den anordnas.

Denna är på onsdagar mellan 17-19. (minst tre anmälda innan 18.00 på tisdag)

Då finns antingen Anette eller Daniela i ridhuset för ett vakande öga. Detta är kostnadsfritt.

 

Ridande med ridhuskort

30 min 380 kr

(Årskort är välkomna på ÖPPEN TRÄNING)

 

Ridande utan ridhuskort

30 min 430 kr

 

Träningar utanför gården <3mil

30 min 480kr

 

> 3 mil

30 min 530 kr

 

Daniela tar i mån av tid emot hästar för ridning, utbildning och tävling. Pris efter överenskommelse.

Hon hjälper även till att rida din häst då och då om du önskar.

Även här i mån av tid och i begränsad omfattning. Hästen ska vara riden dagen innan och  framriden under 15-20 min.

530 kr.

Bokningar helst genom Facebook EKELUNDS GÅRDS AKTIVA.

Välkomna!